male fleshlight 47460

asked 2019-05-15 01:42:19 -0500

MichealVen gravatar image

Ik begrijp de reacties en de VVD wekt niet bepaald de indruk een klimaatminded partij te zijn. Attygalle 8 points submitted 1 month agoIk voel me bijna verplicht om dit vooraf te zeggen: ik ga niet op de VVD stemmen komende verkiezingen en heb dat ook niet bij de Tweede Kamerverkiezingen gedaan. Daarom vind ik het positief dat dit de belofte van deze coalitie is, en dat de VVD hier onomwonden voor gekozen heeft, maar het is echt geen toeval dat EZK deze week als deadline heeft gegeven voor de berekeningen en dat er geen debat over komt vr de verkiezingen.

En van mij mag er in Nederland meer tegen klimaatverandering gedaan worden dan er nu gedaan wordt. For instance, while at the start of the relationship we may have needed less time to ourselves, later on we may need more

edit retag flag offensive close merge delete